//////
You are here: Home > Mowa i milczenie > PRZEKONANIA PODLEGAJĄCE KRYTYCE

PRZEKONANIA PODLEGAJĄCE KRYTYCE

Przekonania podstawowe nie pod­legają krytyce ani wątpieniu. Moment, w jakim jesteśmy zdolni je wyartykułować, stanowi jednocześnie kres, destrukcję pewnej wizji świata. Dzieje się tak dopiero ex post, po zmianie całego paradygmatu: inferujemy wówczas milczące uzgodnienia z po­rzuconych procedur, terminów, jakie wyszły z użycia, faktów, któ­re pozostawały dotąd w cieniu, wyborów, których nagle nic nie uzasadnia. W życiu jednostki zdystansowanie się wobec idiomu następuje najczęściej przy radykalnym zerwaniu z rodzimym krę­giem kulturowym. Pluralizm wstępnych założeń ma bowiem prócz wymiaru czasowego również wymiar przestrzenny. Istotą każdej wspólnoty jest podzielanie pewnych założeń, zakodowa­nych w jej codziennych czynnościach, rytuałach, instytucjach, o- byczajach i języku: „Ufne używanie rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków, wynalezionych i wyposażonych w zna­czenie przez wiele pokoleń, kryje w sobie pewną unikalną teorię natury rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *