Serwis Tematyczny!

4 10 grudnia 2020

Wycena przedsiębiorstwa

Sytuacje, w jakich warto zgłaszać się do Cann Advisory celem wyceny firmy lub spółki
Sytuacje, w jakich warto zgłosić się do Cann Advisory celem wyceny przedsiębiorstwa lub spółki są tak znaczące, że nie należy tego zaniedbywać. Przykładowo, wycena przedsiębiorstwa rekomendowana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie albo sprzedaż przedsiębiorstwa, zaplanowana jest fuzja spółki, planuje się podział firmy, następuje wieloaspektowe planowanie podatkowe w firmie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, potrzebna jest ocena zaplanowanych opcji strategicznych w firmie lub ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wykonane wyceny są pogłębione, gdyż Cann Advisory współpracuje w zakresie wycen nieruchomości i maszyn z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi oraz profesjonalnymi ekspertami z takiej dyscypliny. Z tego względu projekty doradcze zrealizowane są na wysokim poziomie. Rzetelnie przeprowadzana wycena firm i spółek pozwala na dalsze realizowanie strategii firmy bez jakichkolwiek rozterek.

About 

Related Articles

Materiały: